Marka Adres Değişikliği
Ticari hayatta markalarla ilgili yapılan tüm değişikliklerin resmi olarak Türk Patent Enstitüsü kayıtlarında, yurtdışı tesciller içinse ilgili Resmi Patent ve Marka Ofisi kayıtlarında değiştirilmesi gerekir. Örneğin marka üzerindeki bir adres değişikliğinin resmi olarak yapılmaması durumunda marka ile ilgili herhangi resmi bir haberleşmenin eski adrese yapılmasını ve dolayısı ile marka sahibinin bundan haberdar olmamasını meydana getirecektir. Bu ise istenmeyen hak kayıplarına sebebiyet veren bir durumdur. Dolayısı ile marka üzerindeki herhangi bir değişikliğin mutlaka resmi kayıtlarda da olması gerekir. 

Yurtdışı tescillerinizdeki adres değişikliği ise markanızın kullanımı ile ilgili evraklarınızın güncel adres bilgisini içermesi ve dolayısıyla herhangi bir hukuksal işlem (itiraz, dava vb) kapsamında ilgili Resmi Kurum ya da mahkeme nezdinde geçerli bulunması açısından gereklidir. Bu nedenle adres değişikliği işlemlerinizi sadece yurtiçi tescillerinizle sınırlı tutmayarak yurtdışı tescilleriniz için de gerçekleştirmeniz gerekir.
2008-2014 Copyright Arşiv Patent Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. // Project | MediaCity