Patent Adres Değişikliği
Ticari hayatta patentlerle ilgili yapılan tüm değişiklikler resmi olarak Türk Patent Enstitüsü kayıtlarında da değiştirilmesi gerekir. Örneğin; patent üzerindeki bir adres değişikliğinin resmi olarak yapılmaması, patent ile ilgili resmi bir haberleşmenin eski adresi baz alması ve dolayısıyla patent sahibinin bundan haberdar olmamasına neden olabilir ve istenmeyen hak kayıplarına sebebiyet verebilir. Dolayısıyla patent üzerindeki herhangi bir değişikliğin mutlaka patent siciline kaydettirilmesi gerekmektedir..

Yurtdışı tescillerinizdeki adres değişikliği ise patentinizin kullanımı ile ilgili evraklarınızın güncel adres bilgisini içermesi ve dolayısıyla herhangi bir hukuksal işlem (itiraz, dava vb) kapsamında ilgili Resmi Kurum ya da mahkeme nezdinde geçerli bulunması açısından gereklidir. Bu nedenle adres değişikliği işlemlerinizi sadece yurtiçi tescillerinizle sınırlı tutmayarak yurtdışı tescilleriniz için de gerçekleştirmeniz gerekir.
2008-2014 Copyright Arşiv Patent Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. // Project | MediaCity